0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)
0 zł za wydanie i obsługę karty Mastercard
0 zł za wypłaty gotówki z Spółdzielczej Sieci Bankomatów
0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących: –polecenie przelewu – zlecenie zmienne lub zlecenie stałe

Produkt dla klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.