OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OTWIERANYCH W RAMACH ROR

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

TerminKwota w zł
1.000 – 49.999,99
Kwota w zł
od 50.000
1 miesiąc0,10%0,15%
3 miesiące0,15%0,20%
6 miesięcy0,20%0,25%
12 miesięcy0,25%0,30%OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

Terminkwota w zł. od 1.000
1 miesiąc0,10%
3 miesiące0,10%
6 miesięcy0,10%
12 miesięcy0,10%

Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty kapitalizowane sa na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego, zgodnie z obowiązującym regulaminem.


Zmiana oprocentowania od 01.06.2020r.