OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OTWIERANYCH W RAMACH ROR

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

Terminkwota od 500 zł
1 miesiąc1,00%
3 miesiące1,50%
6 miesięcy3,00%
12 miesięcy3,20%OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NIE POSIADAJĄCYCH ROR

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

Terminkwota od 500 zł
1 miesiąc0,50%
3 miesiące0,75%
6 miesięcy1,50%
12 miesięcy1,60%

Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego, zgodnie z obowiązującym regulaminem.


Zmiana oprocentowania od 13.07.2022r.