Oprocentowanie depozytów walutowych obowiązujące od 01 września 2022 r.