Oprocentowanie depozytów walutowych obowiązujące od 01 maja 2020 r.