Lokata walutowa w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

to idealne rozwiązanie dla osób chcących oszczędzać w walutach obcych. Otwórz lokatę walutową już od 200 EU/USD/GBP

TerminEURUSDGBP
1 miesiąc0,70%1,95%1,50%
3 miesiące0,87%2,28%1,78%
6 miesięcy1,14%2,60%1,98%
12 miesięcy1,40%2,86%2,24%
24 miesięcy0,60%1,60%1,30%
36 miesięcy0,60%1,60%1,30%
1.    Kapitalizacja odsetek od lokat terminowych odbywa się po upływie okresu umownego.
2.    W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków oszczędnościowych typu a’vista w danej walucie obowiązującemu w Banku.
3.    Likwidacja lokaty w walucie wymienialnej przed upływem okresu umownego spowoduje naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania rachunków bieżących w danej walucie rachunku lokaty.
 
Oprocentowanie depozytów walutowych obowiązujące od 15 listopada 2022 r.