MENU

KONTAKT

Centrala

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Gorzowie Wielkopolskim

95 7284 111

ul. Sikorskiego 7
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599- 000-37-37
REGON: 000510818zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
pod nr KRS 0000099399
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP

 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Arkadiusz Sampolski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@gbs.net.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ