Kredyt ekologiczny

Kredyt przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia).

Efektem tej inwestycji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji ekologicznej musi nastąpić przynajmniej dzień po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość bezzwrotnej premii wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i przeznaczona jest w całości na spłatę kapitału kredytu.

Przyznanie dotacji uzależnione jest od wyników oceny projektu w ramach konkursu tzn. każdy złożony wniosek rozpatrywany jest przez BGK, które weryfikuje, czy dany projekt spełnia wymagane kryteria, które zostały opisane w Zał. nr 1 do Regulaminu wyboru projektów 3.01 – Kredyt ekologiczny FENG.

Kredyt na realizację inwestycji ekologicznej z częściową spłatą kapitału kredytu z premii ekologicznej udzielanej przez BGK realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw.

Informacje o premii ekologicznej można znaleźć na stronie BGK – https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/