Załóż lokatę dla nowych środków na preferencyjnych warunkach!

Już od 500 zł

Lokata na 6 miesięcy.

Oprocentowanie 4,5% w skali roku.

Nowe środki tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do tych klientów rachunkach: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych , lokatach terminowych, prowadzonych w złotych polskich, według stanu na dzień 12.01.2024 r.