Informacje dodatkowe w ramach sprawozdania z działalności jednostki (art. 111a ust.1 ustawy Prawo Bankowe)