Dotyczy: obsługa zleceń dewizowych w okresie świąt Wielkanocy 2023

Uprzejmie informujemy, iż z powodu dodatkowych dni świątecznych obowiązujących w poszczególnych krajach, zlecenia importowe dla poniższych walut będą w okresie świąt Wielkanocy realizowane  wg poniższego harmonogramu:

TRYB PILNY  TRYB NORMALNY  
Data przyjęciaWalutaData walutyData przyjęciaWalutaData waluty
07.04.2023USD07.04.2023 05.04.2023DKK, NOK11.04.2023
07.04.2023EUR, GBP11.04.2023 06.04.2023CAD, AUD, CHF, CZK, GBP, EUR, SEK11.04.2023

Jednocześnie przypominamy, że w trybie pilnym zlecenia są przyjmowane tylko w następujących walutach: EUR, GBP, USD, PLN. W pozostałych, tj. AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF dostępny jest jedynie tryb normalny.