Płać BLIKIEM! BLIK się liczy!

  • ponad 7,5 mln użytkowników płacących obecnie w internecie 
  • ponad 272 mln płatności BLIKIEM w internecie od początku działania BLIKA 
  • ponad 160 mln płatności w internecie w 2019 r. Co 1 sekundę 5 płatności BLIKIEM w internecie