Rachunek zastrzeżony (Escrow) przeznaczony jest dla firm i instytucji finansowych, chcących zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych transakcji

Rachunek zakładany jest na potrzeby rozliczeń transakcji w ramach umowy sprzedaży i służy do przechowywania środków pieniężnych wpłaconych przez zastrzegającego (lub na jego zlecenie), przeznaczonych do wypłaty wskazanemu beneficjentowi (po spełnieniu warunków ściśle określonych w umowie rachunku zastrzeżonego)

Stworzony dla klientów zainteresowanych bezpiecznym rozliczaniem transakcji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w oddziałach Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim.