1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 15.01.2024r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 01.06.2024r.

2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.03.2024r.


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 20.12.2023r.

3. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków zastrzeżonych dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim


4. Bank przy klasyfikacji do realizacji zleceń płatniczych stosuje następujące godziny graniczne


5. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym


6 a) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluta krajowa


b) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluty wymienialne

7. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 22 listopada 2023 r.

8. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 1 grudnia 2022 r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 1 marca 2023 r.

9. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 12 grudnia 2023r.

10. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 01 stycznia 2023r.

10. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 01 marca 2024r.

11. Regulamin dodawania i użytkowania kart SGB w ramach korzystania z usługi Visa Mobile

12. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dla klientów indywidualnych

13. Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych

14. Regulamin BLIK w aplikacji BS GO

15. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący od 13.11.2023r.


16. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym obowiązujący od 30.12.2022 r.


17. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym obowiązujący od 15.11.2023 r.


18. Regulamin udzielania kredytów dla rolników objętych ustawą o kredycie konsumenckim od 26.02.2024 r.


19. Kodeks Etyki Bankowej


20. Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim przekazanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego


21. Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

22. Moje Dokumenty SGB – przewodnik dla użytkownika

23. Instrukcja użytkowania platformy walutowej Kantor SGB