1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 01.06.2022r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 01.01.2023r.

2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.12.2022r.


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.03.2022r. dla nowych klientów, a dla klientów posiadających czynne umowy o prowadzenie rachunków bankowych (zawartych do 28.02.2022r.) obowiązuje od 01.04.2022r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków zastrzeżonych dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim


3. Bank przy klasyfikacji do realizacji zleceń płatniczych stosuje następujące godziny graniczne


4. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym


5 a) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluta krajowa


b) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluty wymienialne


6. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych obowiązujący od 17 maja 2021r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych obowiązujący od 1 czerwca 2022r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 1 grudnia 2022 r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 1 grudnia 2022 r.

7. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 1 czerwca 2022r.

8. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 17 maja 2021r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 01 stycznia 2023r.

9. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dla klientów indywidualnych

10. Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych

11. Regulamin BLIK w aplikacji BS GO

12. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący dnia 01.01.2023r.


13. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym obowiązujący od 30.12.2022 r.


14. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych


15. Kodeks Etyki Bankowej


16. Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim przekazanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego


17. Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

18. Moje Dokumenty SGB – przewodnik dla użytkownika

19. Instrukcja użytkowania platformy walutowej Kantor SGB