1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 01.06.2021r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 01.06.2022r.

2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.03.2022r. dla nowych klientów, a dla klientów posiadających czynne umowy o prowadzenie rachunków bankowych (zawartych do 28.02.2022r.) obowiązuje od 01.04.2022r.


3. Bank przy klasyfikacji do realizacji zleceń płatniczych stosuje następujące godziny graniczne


4. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym


5 a) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluta krajowa


b) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluty wymienialne


6. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych obowiązujący od 17 maja 2021r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych obowiązujący od 1 czerwca 2022r.

7. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 17 maja 2021r.


8. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 14 czerwca 2021r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 1 czerwca 2022r.

9. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dla klientów indywidualnych

10. Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych

11. Regulamin BLIK w aplikacji BS GO


12. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych


13. Kodeks Etyki Bankowej


14. Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim przekazanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego


15. Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

16. Moje Dokumenty SGB – przewodnik dla użytkownika

17. Instrukcja użytkowania platformy walutowej Kantor SGB