1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 20.07.2020 r. do 31.05.2021r.


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 01.06.2021 r.


2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 20.07.2020 r. do 30.04.2021 r.


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.05.2021 r.


3. Bank przy klasyfikacji do realizacji zleceń płatniczych stosuje następujące godziny graniczne


4. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym


5 a) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluta krajowa


b) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluty wymienialne


6. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych obowiązujący od 30 grudnia 2020 r. do 16 maja 2021 r.


Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych obowiązujący od 17 maja 2021 r.


7. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 30 listopada 2020 r. do 16 maja 2021 r.


obowiązujący od 17 maja 2021 r.


8. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 10 grudnia 2020 r. do 13 czerwca 2021 r


obowiązujący od 14 czerwca 2021 r.


9. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.04.2021 r.


10. Kodeks Etyki Bankowej


11. Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim przekazanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego.


12. Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w europie.