1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 14.08.2023r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 15.01.2024r.

2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 14.08.2023r.


Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.03.2022r. dla nowych klientów, a dla klientów posiadających czynne umowy o prowadzenie rachunków bankowych (zawartych do 28.02.2022r.) obowiązuje od 01.04.2022r.

3. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków zastrzeżonych dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim


4. Bank przy klasyfikacji do realizacji zleceń płatniczych stosuje następujące godziny graniczne


5. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym


6 a) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluta krajowa


b) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA – waluty wymienialne

7. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 1 grudnia 2022 r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych obowiązujący od 22 listopada 2023 r.

8. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 1 grudnia 2022 r.

9. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 24 lipca 2023r.

10.Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla Klientów Instytucjonalnych obowiązujący od 01 stycznia 2023r.

11. Regulamin dodawania i użytkowania kart SGB w ramach korzystania z usługi Visa Mobile

12. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dla klientów indywidualnych

13. Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych

14. Regulamin BLIK w aplikacji BS GO

15. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący od 01.01.2023r.

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący od 13.11.2023r.


16. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym obowiązujący od 30.12.2022 r.


17. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym


Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym obowiązujący od 15.11.2023 r.


18. Kodeks Etyki Bankowej


19. Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim przekazanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego


20. Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

21. Moje Dokumenty SGB – przewodnik dla użytkownika

22. Instrukcja użytkowania platformy walutowej Kantor SGB