Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca od 04.10.2021 r.