Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim wprowadza specjalną procedurę dla kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Banku.

Dla klienta indywidualnego:
– odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie uproszczonym,
zgodnie ze złożonym przez klienta wnioskiem, w którym wskazuje też okres odroczenia –
maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta)

Dla klienta biznesowego:
– odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie
z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio:
6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe), niezależnie od liczby
złożonych wniosków przez danego klienta,


 Dla klienta indywidualnego i biznesowego:
– produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają
standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020r., po uzgodnieniu z klientem mogą
zostać odnowione w trybie uproszczonym na okres do 6 miesięcy,

Bank nie będzie pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących
zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych;

Podstawą do podjęcia przez bank decyzji o zawieszeniu spłat kapitału kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który obustronnie zaakceptowany pełni funkcję aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej Umowy kredytowej.

Wniosek może zostać złożony przez Klienta za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej  na adres mailowy: wnioski@gbs.net.pl .

Dodatkowe informacje przedstawią Państwu Doradcy w Oddziałach Banku.

Jednocześnie prosimy Państwa o podpisanie Oświadczenia woli Klienta co usprawni kontakt z Państwem.


Pobierz wniosek -> Wypełnij dane i załącz dokumenty -> Wyślij wniosek do banku  -> Oczekuj decyzjiDokumenty do pobrania: