W GBS Gorzów wiemy, jak ważna jest edukacja oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Dlatego z nieukrywaną dumą informujemy, że wsparliśmy organizację cyklu wycieczek na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec dla uczniów gorzowskiej Szkoły Społecznej. Dzięki naszej inicjatywie młodzież będzie miała okazję zgłębić tajniki przyrody, zrozumieć wpływ człowieka na ekosystem lasu oraz poznać zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Jesteśmy przekonani, że takie działania mają realny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia.