Dzisiaj, było nam niezmiernie miło uczestniczyć w spotkaniu pracowników Banku uczestniczących w Wyzwaniu Sportowym SGB z Panem Prezesem Pawłem Kowalczykiem. Wyzwanie Sportowe SGB to konkurs sportowy dla pracowników Spółdzielczej Grupy Bankowej. Nasz Bank zdobył czołowe miejsca we wszystkich kategoriach i byliśmy jedną z najliczniejszych grup pracowników uczestniczących w konkursie.  Z tej okazji Zarząd Banku ufundował dodatkowe upominki dla wyróżnionych pracowników, które zostały wręczone na spotkaniu. Zachęcamy naszych pracowników do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wyzwanie Sportowe SGB” w przyszłym roku! Oprócz zdrowia i tężyzny fizycznej można wygrać również nagrody rzeczowe:)