Jak zastrzec kartę?

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy jak najszybciej dokonać jej zastrzeżenia, dzwoniąc pod jeden z niżej podanych numerów telefonów:

  • zastrzeganie kart płatniczych SGB:

tel. 800 888 888  (bezpłatne połączenie)

tel. 61 647 28 46  (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

  • Ogólnopolski System Zastrzegania Kart (24 h/7 dni w tyg.)

tel. w kraju: 828 828 828

tel. z zagranicy: +48 828 828 828

Po nawiązaniu połączenia telefonicznego oraz wypowiedzeniu nazwy banku, który wydał kartę, system przekieruje rozmowę
do właściwej infolinii w celu zastrzeżenia karty.

Więcej informacji na www.zastrzegam.pl

Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę