Skorzystaj z 6-miesięcznej lokaty terminowej w PLN,

na której ulokować możesz nowe środki,

Oporocentowanie 6% na 6 miesięcy!

Nowe środki – to nadwyżka ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do klientów rachunkach w naszym Banku: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych, prowadzonych w złotych polskich, według stanu na dzień 16.01.2023r. 

Promocja trwa do 03.03.2023 r.