Skorzystaj z 6-miesięcznej lokaty terminowej w PLN,

na której ulokować możesz nowe środki,

a na „mecie” zaoferujmy Ci całe 4%

Nowe środki – to nadwyżka ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do klientów rachunkach w naszym Banku: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych, prowadzonych w złotych polskich, według stanu na dzień 10.05.2022 r.