MENU

       

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

LOKATA STANDARDOWA

 

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH            W RAMACH ROR
oprocentowanie stałe 
(wyrażone stałą stopą procentową liczoną w stosunku rocznym)
termin kwota w zł
1.000-29.999,99 30.000-49.999,99 od 50.000 
1 miesiąc 1,30% 1,35% 1,40%
2 miesiące 1,30% 1,35% 1,40%
3 miesiące 1,30% 1,35% 1,40%
6 miesięcy 1,20% 1,25% 1,30%
12 miesięcy 1,20% 1,25% 1,30%
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH 
oprocentowanie stałe 
(wyrażone stałą stopą procentową liczoną w stosunku rocznym)
termin kwota w zł
od 1.000
1 miesiąc 1,20%
2 miesiące 1,20%
3 miesiące 1,20%
6 miesięcy 1,30%
12 miesięcy 1,30%
       

 

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH            W RAMACH ROR
oprocentowanie zmienne 
(wyrażone zmienną stopą procentową liczoną w stosunku rocznym dla lokat założonych przed 01.06.2013r.)
termin kwota w zł
500-29.999,99 30.000-49.999,99 od 50.000 
1 miesiąc 1,50% 1,55% 1,60%
2 miesiące 1,50% 1,60% 1,65%
3 miesiące 1,60% 1,60% 1,60%
6 miesięcy 1,70% 1,70% 1,70%
12 miesięcy 1,80% 1,80% 1,80%
24 miesiące 1,80% 1,80% 1,80%
36 miesięcy 1,80% 1,80% 1,80%
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH 
oprocentowanie zmienne 
(wyrażone zmienną stopą procentową liczoną w stosunku rocznym dla lokat założonych przed 01.06.2013r.)
termin kwota w zł
od 500
1 miesiąc 1,80%
2 miesiące 1,80%
3 miesiące 1,70%
5 miesięcy 1,70%
6 miesięcy 1,70%
9 miesięcy 1,70%
12 miesięcy 1,70%
24 miesiące 1,70%
36 miesięcy 1,70%
       
oprocentowanie obowiązuje od dnia 17.10.2016 r.
Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane sa na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego-na dzień zamknięcia rachunku, chyba że umowa lub regulamin stanowi inaczej.


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ